Leták Vánoční soutěže o sadu 3 luxusních kufrů  v hodnotě 9.900,- Kč

Vyhrajte sadu 3 luxusních cestovních kufrů v hodnotě 9 900 Kč!

🌴 Na příští dovolenou už s luxusními skořepinovými kufry (velikost S, M, L)?

Stejně potřebujete nové brýle a hodily by se vám přitom i 3 nové, luxusní cestovní kufry úplně zdarma?

Luxusně krásné, barevně praktické, odolné až nerozbitné, za které se nemusíte stydět, a které vám budou sloužit na věky?

Velikost S - příruční palubní zavazadlo

Získejte praktické palubní zavazadlo, za kteřé se fakt nemusíte před nikým stydět.

Velikost M - menší kufr na prodloužený víkend

Netahejte s sebou kabinové zavazadlo přeplněné k prasknutí, ani poloprázdný “lodní” kufr, když zrovna razíte jen na prodloužený víkend…

Velikost L - plnohodnotný cestovní kufr

Mějte konečně pořádný cestovní kufr, do kterého se krásně vejdou všechny věci na dvoutýdenní dovolenou.

Proč ne? Soutěžte s námi, je to jednoduché…

Stačí, když si v naší oční optice objednáte mezi 1.10. a 14.12. 2023 kompletní zakázku dioptrických brýlí v minimální hodnotě 4 500 Kč, nebo kompletní zakázku v minimální hodnotě 4 000 Kč na našich Outlet prodejnách a získáte možnost stát se šťastným výhercem jedné z 85 sad těchto tří luxusních, odolných, skořepinových kufrů v černé barvě, celkově v hodnotě 9 900 Kč! 

Detailní pravidla soutěže zde.

 

To, že si vyberete, je GARANTOVÁNO!

Na každé naší optice je více než 1000 modelů letošních novinek k vyzkoušení. Pro všechny věkové kategorie, od dětí předškolního věku, přes školáky, studenty, slečny a mladé pány, ženy, muže, ale i seniory.

Prémiové, světové značky, ale i naše výhodné privátní kolekce.

Navíc vám s výběrem brýlí přesně podle vašeho tvaru obličeje, fototypu a osobního stylu pomohou naši certifikovaní optičtí stylisté.

Věk není v soutěži překážkou!

Akce se může účasnti každý, kdo dovršil věk 18 let. Osoby mladší 18 let se však mohou soutěže zúčastnit také, jen se souhlasem zákonného zástupce a tento je pak také oprávněn převzít jejich jménem výhru.

🎉 Dvojitá šance na výhru? No jasně! 🎉

Nezapomeňte, že se soutěže můžete zúčastnit vícekrát! Stačí si vytvořit novou zakázku. Takže pokud potřebujete více brýlí, třeba dioptrické a  dioptrické sluneční brýle, nebo jedny vy a jedny někdo z vaší rodiny, nyní je ta správná chvíle to vyřešit!

Vylosovaní proběhne koncem prosince 2023 🎁

Výherce budeme kontaktovat e-mailem koncem prosince 2023. Poté si můžete svou sadu tří opravdu krásných, luxusních kufrů v hodnotě 9 900 Kč osobně vyzvednout v naší oční optice, kde jste si nechali výherní zakázku zhotovit. 🕶️

Leták Vánoční soutěže o sadu 3 luxusních kufrů  v hodnotě 9.900,- Kč

3 luxusní, odolné, praktické skořepinové cestovní kufry v hodnotě 9.900,- Kč ZDARMA!

Nenechte si ujít tuto skvělou příležitost! 😍 

Stačí si zaskočit vybrat nové brýle, které stejně potřebujete vyřešit a můžete pod stromeček navíc získat 3 luxusní kufry na své další bezstarostné dovolené!

✈️ #Soutěž #Dovolená #Kufry #DoctorOptic

Velikost S - příruční palubní zavazadlo

Získejte praktické palubní zavazadlo, za které se fakt nemusíte před nikým stydět.

Velikost M - menší kufr na prodloužený víkend

Netahejte s sebou kabinové zavazadlo přeplněné k prasknutí, ani poloprázdný “lodní” kufr, když zrovna razíte jen na prodloužený víkend…

Velikost L - plnohodnotný cestovní kufr

Mějte konečně pořádný cestovní kufr, do kterého se krásně vejdou všechny věci na dvoutýdenní dovolenou.

Zjištěte, kde je nejbližší oční optika Doctor Optic a přijďte se přesvědčit!

… o bohatosti a trendovosti nabídky brýlí na našich prodejnách, nebo si jen nechat poradit jaký styl a proč sluší právě vám!

Detailní PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 2023

 

POŘADATEL:

DR. OPTIK s.r.o. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 27447839
DR. OPTIK Moravia s.r.o. se sídlem Praha 15 – Hostivař, Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00, IČO: 27251349
DR. OPTIK CZ s.r.o. se sídlem Národní 364/39 Staré Město 110 00 Praha IČO: 29412714
DOKTOR OPTIK Group s.r.o. se sídlem Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 04956958
DR. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 se sídlem Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

NÁZEV soutěže

,,Vánoční soutěž o sadu luxusních kufrů‘‘

DOBA TRVÁNÍ

Soutěž o sadu kufrů bude probíhat v termínu od 1. 10. do 14. 12. 2023

MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž probíhá v 85 provozovnách společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group a DR. OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba s trvalým pobytem na
území České republiky a Slovenské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a tento je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou pracovníky oční optiky nebo v jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejících se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné.

VSTUP DO SOUTĚŽE

Soutěžícím se stává zákazník, který v době konání soutěže uzavře
zakázku v některé z 85 provozoven společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group, DR.OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Do soutěže jsou zařazeni zákazníci, kteří uzavřeli zakázku v hodnotě nad 4500 Kč ( outlet provozovny nad 4000 Kč). Zákazník po uzavření zakázky vloží svůj zakázkový list do soutěžního boxu. Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jen s uzavřením nové zakázky a při řádném splnění podmínek účasti, t.j. při nákupu kompletních brýlí. Soutěžící si musí pečlivě uchovat zakázkový list od brýlí.

VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ

Pořadatel připravil do soutěže výhru v podobě 85 sad kufrů. V soutěži se hraje o jednu výhru (na každé oční optice zvlášť):

1. výhra sada luxusních kufrů v hodnotě 9900 Kč (sada tří skořepinových kufrů z odolného polypropylenu na čtyřech kolečkách o velikostech S, M a L)

Výherce bude kontaktovat pořadatel na konci prosince emailem info@doctoroptic.cz  či telefonicky a výhra mu bude předána osobně na prodejně kde si zhotovil brýle.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 31. 1. 2024, připadá výhra v prospěch pořadatele bez nároku výherce na jakékoliv další či náhradní plnění.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním zakázkového listu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • na případné zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze město, obec) na výherní listině;

Soutěžící vyjadřuje pořadateli soutěže souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla
pořadatele.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy ovšem s uzavřením nové zakázky. Pořadatel soutěže nebude zodpovědný za žádné jiné závazky a soutěžící nebudou mít nárok na žádnou jinou výhru od organizátora, mimo výhru uvedenou v pravidlech smluvního závazku této soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru byly splněné, nebo ne. Výhru nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen třeba částečně, podmínky stanovené pro výhru.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžité nebo jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než které jsou uvedeny v těchto pravidlech. 

Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.doctoroptic.cz kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů nebo škody, která by mohla účastníkovi vyloučením vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže je možné pořadateli nebo organizátorovi zaslat písemně poštou na adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou zohledněny. Rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné.