DR. OPTIK s.r.o.

K 11. 05. 2023 jsme přispěli celkem 123 635,41 Kč společnosti HAIMA CZ, z.s. na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Akce

Krok do celostní optometrie

Na našich pravidelných školeních se věnujeme nejen studiu brýlových čoček, abychom je uměli správně navrhovat našim zákazníkům, ale také přípravě našich lékařů a optometristů v odborném vyšetření oka.

Právě takový odborný seminář jsme s MUDr. As. Jaroslavem Madunickým, vedoucím refrakčního centra v ÚVN v Praze, nyní v penzi, zorganizovali pro naše pracovníky 20. května.

Cílem školení bylo poskytnout účastníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro správnou manipulaci s těmito zařízeními a efektivní hodnocení zdravotního stavu oka.

Během školení se účastníci naučili techniky vyšetření pomocí štěrbinové lampy, jako jsou např. analýza stavu přední části oka, vyšetření úhlu komorového úhlu nebo kontrola kontaktních čoček.

Zvládli správnou manipulaci s tonometrem na měření nitroočního tlaku pomocí nejnovějších přístrojů.

V obecné části se naučili interpretaci zjištěných hodnot a z toho plynoucí doporučení.

Seminář proběhl formou přednášky i praktických cvičení a je součástí přípravy našich kolegů na komplexnější práci s našimi zákazníky, kdy cílem není jen refrakce, změření hodnot oka pro brýle, ale i základní screening oka pro detekci případných zdravotních komplikací, které vždy končí doporučením návštěvy očního lékaře.