Profesní vzdělávání pro optometristy

logo-eu

Informace o projektu

Profesní vzdělávání pro optometristy

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004161

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Popis projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností 53 zaměstnanců příjemce DR. OPTIK s.r.o. a partnera DR. OPTIK Moravia s.r.o. (z toho 3 zaměstnanci starší 54 let) a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Harmonogram projektu:
Projekt je realizován po dobu 24 měsíců, v období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018.

Aktivity projektu:
V rámci projektu jsou zaměstnanci příjemce a partnera školeni v následujících oblastech, dle konkrétní pracovní náplně zaměstnance:

– Obecné IT
– Měkké a manažerské dovednosti
– Účetní, ekonomické a právní kurzy
– Technické a jiné odborné vzdělávání

Kontaktní osoba projektu:
Lubomír Kubec
jednatel a projektový manažer
e-mail: kubec.l@seznam.cz