Program včasného záchytu a léčby keratokonu v Novém Strašecí…

Ve dnech 25. září až 28.září 2014 proběhla další etapa tohoto projektu ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v přednáškovém sálu v Novém Strašecí.

vzpstraseci1

Na přednášku, která proběhla již ve čtvrtek 25. září, si našla cestu slušná řádka lidí. Bylo potěšením pro nás i pro posluchače poslouchat na míru připravenou přednášku pro laickou veřejnost as. MUDr. Jaroslava Madunického, který ji opět doplnil spoustou zajímavých videií z operačních sálů.

vzpstraseci2

Přednáška se opět soustředila na problémy keratokonu ,ale dotkla se i dalších témat, pro laickou veřejnost důležitých, jako byl šedý zákal apod.

As.MUDr. Jaroslav Madunický se snažil upozornit na důležitost péče každého o svůj zrak a že problém keratokonu se zdaleka nedotýká lidí staršího věku, ale že již mladí lidé mohou mít tento problém. Vše uváděl na konkrétních příkladech, což bylo pro všechny velmi poutavé.

Bylo obdivuhodné, že se podařilo tak odbornou a složitou problematiku podat posluchačům poutavou formou, a tak se podařilo provést osvětu i takto složité oblasti.

Škoda bylo pouze v tom, že si na jedinečnou přednášku nenašlo cestu více mladých lidí. Ale jak se všichni shodli, budou poznatky alespoň doma předávat, aby se mladí lidé na Pentacamu nechali vyšetřit a tak se ujistit, že mají zrak v pořádku.

vzpstraseci3

O úspěchu přednášky svědčí i to , že všichni účastníci přednášky se nechali vyšetřit v následujících dnech na provozovně společnosti DOCTOR OPTIK V Novém Strašecí.

vzpstraseci4

Diskuse probíhala celou přednášku a as. MUDr. Jaroslav Madunický odpovídal na otázku posluchačů s největší chutí vše vysvětlit a úsilí se snad vyplatilo. V průběhu následujících dní se nechalo vyšetřit na přivezeném přístroji téměř 50 lidí.

Vedle účastníků přednášky to byli i další obyvatelé Nového Strašecí, kteří využili jedinečnou možnost se nechat vyšetřit na bezkontaktním přístroji PENTACAM a tak zjistit, v jakém stavu je jejich zrak a zda potřebují následná vyšetření.

Vyšetření probíhalo opět s pomocí vysokoškolsky vzdělaných odborníků, vedle samotného as. MUDr. Madunického, vyšetřovali i Bc. Simona Marušáková a Bc. Jana Folprechtová.

vzpstraseci5

Lze tedy opět vyhodnotit, že Program včasného záchytu a léčby keratokonu se opět setkal s velkou pozorností obyvatel tohoto malého středočeského města. Je vidět, že lidé si na zajímavou přednášku najdou cestu a s pomocí i edukačních matriálů , které dostali na přednášce, řada dalších je obdržela v optice společnosti DOCTOR OPTIK, se daří osvětu nejen o keratokonu, ale i o ostatních očních chorobách, úspěšně provádět.

Věříme, že takových možností i do budoucna připravíme pro naše návštěvníky optik a nejen pro ně ještě více.

Váš team DOCTOR OPTIK

Seznam dalších článků