DR. OPTIK s.r.o.

K 11. 05. 2023 jsme přispěli celkem 123 635,41 Kč společnosti HAIMA CZ, z.s. na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Akce

Rok 2023 ve znamení vyšší kvality

7. ledna začal nový rok v naší společnosti ve znamení profesionální  přípravy a vzdělávání dalším školením v oblíbeném středisku v Královicích u Slaného.

Tentokráte byl na programu workshop s vynikajícím optometristou a školitelem Jakubem Vrbou.

Naši optometristé a lékaři si vyměňovali zkušenosti nejen v teoretické diskusi o specifických pravidel refrakce  a řešení jedinečných speciálních případů očních vad, kdy celou diskusi svými zkušenostmi doplňoval a řídil Jakub Vrba, ale  pracovali i na praktických příkladech.

Zvláště pro naše mladší kolegy, čerstvé absolventy fakulty optometrie,  to bylo zajímavé setkání.  Vždyť učit se od zkušenějších kolegů je ta nejlepší cesta k prohloubení teoretických znalostí,  ale i praktických dovedností.

Naši noví ukrajinští kolegové, lékaři, si doplňovali  nejen dovednosti, ale  pracovali i na znalostech odborné terminologie v českém jazyce. Aktivita i zájem všech zúčastněných jsou zárukou, že odbornost našich kolegů roste soustavně díky pravidelným školením,  které jsou na optikách v České republice naprosto ojedinělé.

Investice do vzdělávání  kolegů naše společnost ani letos neplánuje omezovat. A naopak další školení je naplánováno na 18. března. Kvalita personálu, jejich schopnost komunikace, odborné znalosti jsou zárukou i pro naše zákazníky,  že brýle od společnosti DR. OPTIK, s.r.o. jsou vždy dobrou volbou.

Přijďte se přesvědčit do jedné ze 72 prodejen po celé České i Slovenské republice.

Tým Doctor Optic