DR. OPTIK s.r.o.

K 11. 3. 2022 jsme přispěli celkem 23 739,63 Kč společnosti HAIMA CZ, z.s. na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Aktualita

Školili jsme se – tentokrát na téma Chceme lépe poznat zákazníka

}

23/05/2022

l

Petra Slezáková

Cyklus přednášek a workshopů pokračoval 20. až 21. května v krásném areálu Lednicko-valtického areálu tentokrát pro moravské a slovenské pracovníky.

A nejen počasí se povedlo….

Zkušený lektor, optometrista a oční optik Jakub Vrba školil a poté na praktických příkladech procvičoval s vedoucími prodejen a optometristy, jak co nejlépe pracovat se zákazníkem. Abychom se skutečně dozvěděli, co opravdu potřebuje a jak správně nalézt to nejlepší řešení pro jeho nové brýle.

Správnou komunikaci považujeme v naší společnosti za nejdůležitější jak v momentu měření zraku, tak v momentě výběru brýlových čoček a optimálního výběru estetických obrub.

V žádné jiné síti očních optik tomu nevěnují tolik pozornosti a pravidelných školení. Protože pro naše týmy na prodejnách je spokojenost a optimální nalezení řešení pro nové brýle tím nejdůležitějším prvkem komunikace se zákazníkem.

V sobotu odpoledne pak probíhala praktická cvičení, která směřovala k osvojení si nových technik rozhovoru se zákazníkem. Workshop byl velmi aktivní a tak celé školení jistě pomohlo k naší lepší práci.

Přijďte se o tom ostatně přesvědčit sami na naše prodejny a věříme, že budete spokojeni i Vy.

Tým Doctor Optic