Slánští občané dbají o svůj zrak

Ve dnech 17. října až 19. října 2014 proběhla další akce Programu včasného záchytu a léčby keratokonu, tentokráte na optice ve Slaném.

slakon1

A musíme říci, že zájem slánských občanů nás všechny překvapil. Je vidět, že si svého zraku opravdu váží , o čemž svědčí velký zájem o vyšetření již od pátečního rána, kdy byl přístroj PENTACAM na provozovnu instalován, tak i velká účast na večerní přednášce.

slakon2

Přednáškový sál v hotelu Hejtmanský dvůr se zaplnil téměř stovkou lidí, a tím se naplňoval i další úkol celého Programu a tím je preventivní vzdělávání a osvěta laické veřejnosti. MUDr. Jaroslav Madunický opět exceloval při přednášce o aktuálních problémech s viděním a hlavně jeho precizně připravené ukázky na videu, vzbudily velký ohlas. Jeho vystoupení vyvolalo spontánní potlesk posluchačů i osobní poděkování řady přítomných.

Na závěr přednášky vystoupila i zástupkyně vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Ing. Jaroslava Němcová, MBA, která zdůraznila význam osvětové práce ve zdravotnictví jako významnou součást prevence a ocenila vysokou erudovanost přednášky a celého Programu. Uvedla, že VZP České republiky investuje prostředky do těchto programů s plným vědomím nutnosti vzdělávat laickou veřejnost s cílem zvýšení osobní odpovědnosti za své zdraví a tím předcházet závažným onemocněním. I její vystoupení ocenilo obecenstvo potleskem.

slakon3

Je pro nás velkým potěšením, že zájem obyvatel Slaného byl tak velký. Všichni víme, jak je těžké získat posluchače na jakoukoliv přednášku, ale tato padla Slánským evidentně do noty.

slakon4

Hned po přednášce, jak je již zvykem, následovaly odpovědi na otázky posluchačů a poté vyšetření na optice. Bylo milým překvapením, že většina posluchačů se nechala vyšetřit hned v pátek večer a optika byla otevřena až do večerních pozdních hodin a zbytek v sobotu.

Sobota byla opravdu náročná pro všechny, jak pro zájemce, kteří museli vyčkat krátkou frontu, tak i pro pracovníky optiky. Nečekali jsme opravdu tak velký zájem a bylo pro nás velkou radostí, že za tři dny si našlo cestu na vyšetření přes 200 zájemců. Takový zájem jsme nečekali. Potěšitelné bylo, že většina návštěvníků využila možnost si změřit zrak i v refrakční části optiky a tak to byl takový zdravotní den u očních specialistů často pro celé rodiny. Bylo hezké sledovat, jak přicházely celé rodiny od babiček až po vnoučky a všichni zodpovědně poslouchali výsledky svého vyšetření. A jak bývá zvykem u takovýchto programů, objevila se i řada pacientů, kteří opravdu problém s keratokonem mají a potřebují lékařskou pomoc v nejbližší době.

slakon5

Ale proto se tyto programy za podpory pojišťoven konají, aby se nejen obyvatelstvo malých měst, které často nemá možnost se nechat vyšetřit na specializovaných pracovištích, vzdělalo, ale abychom touto aktivitou předešly závažnějším a složitějším léčbám v budoucnosti.

slakon6

Celkově musíme hodnotit akci ve Slaném jako nadprůměrně úspěšnou a ocenit i uvědomělost obyvatel, že pochopili jedinečnost celé akce a možnost zdarma si nechat vyšetřit zrak na tak drahém zařízení. Vždyť taková možnost se opravdu nenaskytne každý rok. Doufejme, že Všeobecná zdravotní pojišťovna bude i nadále ochotná podpořit podobné projekty, které pomáhají vzdělávat i předcházet větším zdravotním komplikacím. Dík patří i pracovníkům optiky DR.OPTIK ve Slaném, kteří se o všechny zájemce vzorně starali a tak přispěli k báječné atmosféře celé akce.

Váš team DOKTOR OPTIK

Seznam dalších článků