Už nás je dvacetpět

Školení završilo vzdělávací cyklus přednášek, seminářů a individuálních prověrek v tomto roce a závěrečné testy ukázaly, že naši pracovníci jsou opět lépe připraveni oproti konkurenci na naše zákazníky.

sen2

Cyklus probíhal celý rok ve spolupráci s odborníky z firmy Rodenstock, německé firmy, která dala brýlovým čočkám historii a kvalitu. Naši pracovníci tak jsou schopni řešit i ty nejnáročnější odborné problémy našich klientů. To museli prokázat nejen v odborných diskusích s profesionálními lektory:

sen3

Ale i poté v simulovaných prodejích, kdy odborní lektoři si připravili ty nejsložitější a velmi komplikované obchodní případy, kdy je nutné opravdu znát dobře nabídku speciálních brýlových čoček:

sen4

A naši pracovníci uspěli bezchybně. To je dobrá informace hlavně pro naše zákazníky.

sen5

Protože teď si mohou zase jistější, že vzdělávání našich pracovníků je naší prioritou. Jen tak si i my můžeme být jisti, že naši klienti budou odcházet spokojeni. A to je náš hlavní cíl.

Součástí závěrečných zkoušek byly písemné testy, kde naši pracovníci museli prokázat i vysokou odbornou připravenost v teoretických otázkách. Testy byly připraveny odborníky Rodenstocku na vysoké úrovni a tak bylo těžké dosáhnout dobrých výsledků. Jsme rádi, že naši pracovníci v nich obstáli na jedničku.

sen6

Potěšitelné obzvlášť bylo, že dobrých výsledků dosáhli i naši nejmladší spolupracovníci. Je vidět, že nikdo nebral testy na lehkou váhu.

sen7

Ano, otevřením prodejny v Litoměřicích a Kojetíně minulý měsíc, má naše síť prodejen již 25 provozoven. Tím jsme posílili nejen naše postavení na trhu, ale zároveň můžeme naše skvělé služby nabízet dalším tisícům spokojených zákazníků v dalších regionech České republiky.

A k tomu potřebujeme neustále pracovat na našich odborných dovednostech. Proto také proběhlo další školení našich pracovníků ve dnech 29. až 30. listopadu 2014, tentokráte v hotelu SEN v Senohrabech.

sen1

První den školení nebyl opravdu jednoduchý…Ale máme radost, že naše pracovníky školení bavilo a hlavně v práci ve skupinách při řešení případných složitých prodejních situacích prokázali vysokou erudovanost.

Druhý den začal školením o našich povinnostech v případě reklamací podle nového Občanského zákoníku. Je zde mnoho novinek , které pomáhají spotřebiteli uplatnit svá práva a my chceme, abychom vždy postupovali v souladu se zákony.

sen8

Školení prováděl pan Ivan Vymyslický, expert na slovo vzatý. Vždy dbáme, aby naše pracovníky školili jen ti nejlepší lektoři, protože chceme, aby taková školení měla smysl. Přístup pana Ivana Vymyslického je vždy velmi praktický a dává návod každému z nás, jak našim zákazníkům vyhovět.

Optometristi, kteří jsou duševním bohatstvím naší společnosti, měli zatím školení o multifokálních čočkách od firmy Rodenstock, které patří k absolutní světové špičce.

sen9

Přednášejícím byl v duchu naší zásady, jen ti nejlepší, pan Richard Baštecký, učitel na Vysoké škole v Kladně, kde přednáší studentům, budoucím optometristům, právě refrakci, tedy laicky řečeno měření zraku. Sám je i velký praktik s několikaletými zkušenostmi v práci optometristy u nás i v Německu.

sen10

Setkání s takovými lidmi je jistotou, že naši optometristé jsou skutečnými profesionály a že naši klienti jsou v dobrých rukou.

Závěrem je třeba říci, že nadšení, profesionalita a prodejní dovednosti jsou celkově zárukou úspěšnosti naší společnosti a že po tomto školení je opět o důvod více jít pro brýle do našich provozoven.

Váš team DR. OPTIK

Seznam dalších článků