Vzdělávání je u nás na prvním místě

skoleni-kralupy-2018-01

Ve dnech 14 až 16. září 2018 proběhlo další školení v rámci projektu EU o přípravě optiků a profesním vzdělávání optometristů.

Protože je nás čím dál více, naše společnost v rámci plánované expanze neustále roste, je potřeba školení našich pracovníků již rozdělit. Skupina českých optik a franšízových partnerů měla vzdělávací kurzy v tomto termínu.

Velkou pozornost jsme již v pátek odpoledne a večer věnovali řešení případných reklamací podle nového občanského zákoníku. Protože chceme našim zákazníkům vždy maximálně vyjít vstříc, pozvali jsme našeho nejlepšího soudního znalce v oboru oční optiky Ing. Ivana Vymyslického, aby nám pomohl se připravit na tyto někdy složité situace a uměli jsme je vždy správně vyřešit, pokud možno vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamace jsou vždy nepříjemné, ale vždy se k nim stavíme v zájmu zákazníka. Bohudíky jich máme velmi málo díky používání kvalitních brýlových obrub i brýlových čoček. Tak není problém i tyto situace řešit velkoryse. Součástí tohoto školení bylo i zdokonalení prodejních dovedností ve složitých situacích a komunikace se zákazníkem, který není svojí reklamací v příjemné situaci. Sobota již byla věnována proškolení komunikace s pacientem se společností Omega-Optix.

skoleni-kralupy-2018-02
skoleni-kralupy-2018-03

Považujeme komunikaci s lidmi, co přicházejí pro brýle za velmi důležitou. Je potřeba přesně zjistit správnými dotazy na co pacient brýle potřebuje, aby si to sám ujasnil a pak se nalezlo správné řešení nejen dioptrických hodnot, ale i správných brýlových čoček. Oblíbenou technikou je práce ve skupině, kdy společnou konzultací hledáme optimální řešení. Tím se i mladší kolegyně učí hledat nejlepší variantu pro zákazníka, na kterou by třeba sami nepřišli. Žádná jiná firma v České republice nevěnuje takovou pozornost vzdělávání odborných pracovníků. Pro nás je to klíčový parametr pro spokojenost zákazníka. V neděli 16. 9. jsme pokračovali se společností Rodenstock. Tato firma vynalezla brýlovou čočku a tak její zkušenosti jsou nenahraditelné.

skoleni-kralupy-2018-06
skoleni-kralupy-2018-07

Tématem byly opět prodejní dovednosti. Tedy správná komunikace a vystupování před zákazníkem. Chceme, aby se u nás prostě všichni cítili skvěle a rádi se vraceli. I se společností Rodenstock pracujeme nejen teoreticky, ale i prakticky. Praxe je ideální cestou pro získání praktických dovedností při prodeji. Praxe zkušenějších kolegů je u nás nástrojem zdokonalování práce všech, hlavně všech mladých pracovníků. Práce ve skupině podporuje i týmového ducha, příjemnou atmosféru v naší společnosti, kde každý dostává možnost a stejnou šanci ukázat co umí.

skoleni-kralupy-2018-08
skoleni-kralupy-2018-09

A jaké by to bylo školení, pokud bychom nezkoušeli, zda nám něco přineslo. A tak nedílnou součástí je písemný test. Zkrátka znalosti našich pracovníků jsou na prvním místě. Naši zákazníci se o tom mohou přesvědčit každý den. Naši odborně připravení pracovníci Vám odpoví i na ty nejsložitější otázky.

Seznam dalších článků